Foundation for Local Government Reform
Кнежа
прегледана: 5802
На 22 февруари 2012 г., сряда, от 10.30 часа в заседателната зала на Община Кнежа се проведе пресконференция за отчитане резултатите от гражданското наблюдение на публичните услуги „Поддържане на уличната мрежа” и „Домашен социален патронаж” в Община Кнежа. Целта на пресконференцията бе обществеността на Община Кнежа да се запознае с постигнатите резултати от 6-месечното наблюдение на гражданите върху предоставянето на две публични услуги от Общината. Основните изводи, които могат да бъдат направени въз основа на наблюдението са:

  • Мониторингът на всяка публична услуга е специфичен и изисква обсъждане на подходящия за целта инструментариум и продължителност на наблюдението;
  • Гражданското наблюдение на публична услуга се оказва полезен инструмент за общинската администрация да получи обратна връзка за степента на удовлетвореност на гражданите от предоставяната услуга. Мониторингът на съответната услуга би могъл да се извършва от служители на администрацията като се определи съответния период на наблюдение, тъй като не изисква голям ангажимент от тяхна страна;
  • Чрез регулярна обратна връзка общинската администрация може да оцени и доколко предоставяната услуга е целесъобразна;
  • Чрез получаване на предложения от страна на гражданите общината може да подобри качеството на услугата;
  • Когато местната власт се отзовава на отправените предложения гражданите са по-мотивирани да участват в наблюдението на услугата. Това допринася за установяване на работещ модел за взаимодействие между гражданите и общината с цел подобряване качеството на предоставяната услуга
Наблюдението на публичните услуги се извършва по проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

 

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]