Foundation for Local Government Reform
Конкретни предложения
прегледана: 5455

На 22 декември 2005 г. в офиса на ФРМС се проведе работна среща - съвместна инициатива с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на която бе представен пред областни управители, кметове и експерти в областта на местното самоуправление проектът на Националната оперативна програма Регионално развитие за 2007 2013 г. Сред основните цели на работната среща бе и да се обсъди приоритет 4 от оперативната програма - Интегриране и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие .

В резултат на дискусията участниците в срещата се обединиха около няколко конкретни предложения, които бяха изпратени до специалистите от дирекция Програмиране на регионалното развитие в МРРБ водещият орган в процеса на разработване на оперативната програма Регионално развитие .

Отправяме благодарност към участниците в срещата за тяхната активност, както и към колегите от дирекция Програмиране на регионалното развитие в МРРБ за партньорството!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]