Foundation for Local Government Reform
Конкурс за общини
прегледана: 7285

ФРМС обявява конкурс за набиране на кандидати за мултиплициране на проект "Въвеждане на програма за компостиране в българските общини".

"Въвеждането на програма за компостиране в българските общини" е проект, който вече втора година се мултиплицира по линия на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини, пета фаза, финансирана от Американската агенция за международно развитие. Проектът дава възможност на общините да разработят и да въведат пилотна програма за компостиране в селските райони. Координирането на дейностите за мултиплициране на проекта се осъществява по договор с Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

Конкурсът за набиране на нови общини участници ще се проведе по следната процедура:


1. Кандидатите за участие трябва да попълнят приложения формуляр-въпросник и да го изпратят в срок до 24 ноември 2006 г.

2. През декември 2006 г. ФРМС и АСЕКОБ съвместно ще организират обучение за общини, които проявяват интерес към мултиплициране на проекта и кандидатстват за участие в Програмата.

3. До 5 общини ще бъдат избрани за участие в Програмата за техническо побратимяване, пета фаза, за да мултиплицират проекта с помощта на специалисти от АСЕКОБ, Община Тунджа и Община Болярово. Новите участниците ще бъдат избрани в зависимост от условията за мултиплициране на проекта в съответната община, на база на разбирането за необходимостта от прилагане на проекта, както и на база на резултатите от обучението на специалистите.

Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]