Foundation for Local Government Reform
Конференция е-Управление 27-28.2.2007.
прегледана: 6943

8 национална конференция по ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ с фокус

е-Правителството в България – предизвикателства и перспективи

27-28 февруари 2007 г. – хотел Шератон, София

IDG България със съдействието на
МДААР, ДАИТС, НСОРБ, ФРМС и UNDP

Целта е да се направи преглед на постигнатото в областта на електронното управление на ниво централна и местна власт, да се споделят добрите практики и възможностите за мултиплицирането им, да се очертаят предстоящите задачи за успешното реализиране на изискванията на Европейския съюз в тази област.

ON - LINE РЕГИСТРАЦИЯПРЕДВАРИТЕЛНA ПРОГРАМА


I сесия. Европейски тенденции в развитие на е-управлението

• Новото лице на административния служител - ID смарт карти, нива на достъп, електронен подпис

• От е-администрация към е-управление в полза на гражданите – поглед отвън

• Българският опит във въвеждането на е-управление – постижения и нормативна база

• Предстоящото участие на България в проекта на ЕК за оперативна съвместимостII сесия. Част 1. ИКТ инфраструктура за електронните услуги – крайъгълни решения

• Паралелно функциониране на хартиени и е-документи. Единни правила за документооборот

• Архивиране на документи – преходът от хартиено към електронно архивиране

• Българските документи за самоличност с биометрични данни

• Изграждането на пилотен образец на Национален център за спешни повиквания с единен европейски номер 112II сесия. Част 2. ИКТ инфраструктура за електронните услуги – финансови измерения

• Информационната система на Национална агенция по приходите – поглед отвътре и отвън

• Комплексно обслужване на гражданите и бизнеса - съвременен подход в предоставянето на административни услуги

• Изследване сред бизнеса и гражданите за използването на е-административни услугиII сесия. Част 3. ИКТ инфраструктура за електронните услуги - диалогът “институции - местна власт”

• Проектът «Кадастър» - постигнато и очаквано

• Ролята на общините в реализацията на проекта за имотен регистър

• Ролята на общините в управлението на земеделските парцели с помощта на ИТIII сесия. Стимулиране навлизането на съвременни ИКТ в сферата на административните услуги в публичния сектор

• Взаимодействие между институциите и местната власт – проекти в Благоевград и Ловеч

• e-гласуване в Общински съвет – Плевен

• Въвеждане принципа на едно гише в столичните администрации и Столична общинаIV сесия. Иновативни подходи и международни проекти

• Българското участие в Дунавски проект

• Уеб-обслужване – община Тунджа

• КЦИКУТ – нови цели и перспективиВ официалното откриване на мероприятието ще вземат участие:
Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа;
Пламен Вачков, председател ДАИТС (поканен);
Гинка Чавдарова, изпълнителен директор, НСОРБ;
Гинка Капитанова, изпълнителен директор, ФРМС,
Нийл Буне, постоянен представител на UNDP в БългарияСред лекторите на мероприятието са:
Светла Бъчварова , зам.-министър на земеделието и горите,
Юрий Алкалай, директор на дирекция “Електронно правителство”, МДААР,
Мария Костадинова, началник, дирекция “Български документи за самоличност”, ГД “Противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и превенция”, ГДП,
Стоян Граматиков, съветник на министъра на държавната политика при бедствия и аварии,
Цветен Боев, изпълнителен директор, Агенция по кадастъра,
Емил Станков, изпълнителен директор, Агенция по вписванията,
Трифон Павков, НАП,
Росен Желязков, главен секретар на Столична община,
Юлиян Данаилов, директор на дирекция “Икономическо развитие и евроинтеграция”, Община Разград,
Венцислав Кожухаров, секретар на Областна администрация Благоевград,
Стойно Стойнов, зам.-областен управител, Областна администрация Ловеч,
Георг Спартански, председател на ОбС-Плевен,
Николай Михайлов, дирекция “Инвестиционно планиране”, Община Тунджа,
Румен Трифонов, национален координатор, КЦИКУТ и др.Водещи технологични компании като Вивател, Hewlett Packard България, SAP България, Банксервиз, Cisco Systems България, CNSys, Контракс, Давид Холдинг, Телелинк, Wisekey и др. ще представят свои решения.За повече информация:

Надя Караджова

организационен мениджър

ICT Media

тел.: (02) 400 1121, 400111

факс: (02) 856 2847

e-mail: [email protected] 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]