Foundation for Local Government Reform
Конференция
прегледана: 5064

Заключителна конференция

„ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА”

 

С подкрепата на Фонд за подкрепа на НПО в рамките на

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

2008 - 2011

 

Организирана от администраторите на Фонда:

Фондация за реформа в местното самоуправление и Фондация „ЕкоОбщност”

Кога: 7 април 2011 г.,

Къде: гр. София, НДК, зала № 6

Регистрация: 9:00 - 10:00 ч.

 

Официално откриване: 10:00 ч.

Какво: представяне на изводи, поуки и на реализираните 59 добри практики на обща стойност 1 757 723 евро в трите приоритетни области:

 • Опазване на околната среда и подпомагане на устойчиво развитие
 • Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца
 • Развитие на гражданско общество и защита на човешките права

 Ще присъстват:

 • Представители на организации от цялата страна, реализирали проекти с подкрепата на Фонда за подкрепа на НПО
 • Представители на ключови български НПО
 • Представители на Дирекция "Мониторинг на средствата от ЕС", МС
 • Представители на Министерство на труда и социалната политика
 • Представители на Министерски съвет
 • Павол Полак, Съвет за устойчиво управление на горите, Словакия
 • Йонът Сибиан, Фонд за подкрепа на НПО – Румъния
 • Габриела Ваучи, Секторен отговорник „Здравни грижи и грижи за деца”,  Офис на ФМ на ЕИП
 • Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
 • Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, Посланик на Норвегия в България

За повече информация и съдействие:

Ирена Бонева, 02 976 89 37, 02 976 89 89, [email protected]

Любомира Колчева, 02 951 54 79, 02 951 54 46, [email protected]

 

Draft agenda-bg.doc

NFOFund_EEA_IPs_web_bg.pdf

NFOFund_EEA_IPs_web_eng.pdf

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]