Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса, Пловдив, 3 юли
прегледана: 5720
Кръгла маса "НПО – ефективни партньори в предлагането на публични услуги", Пловдив, 3 юли

На 3 юли 2009 г. в залата на хотел „Алианс” (бул. „Васил Априлов” 7), град Пловдив, ще се проведе третата кръгла маса по проект „НПО
-надеждни партньори за развитие”.
 
Темата на кръглата маса е „НПО – ефективни партньори в предлагането на публични услуги”.
 
Целта на срещата е да бъдат представени добри практики на НПО за предоставяне на публични услуги в общността и да се дискутират проблемните области при взаимодействието на неправителствените организации и местната власт.
 
В първата част на срещата бъде представена нормативната рамка за децентрализация на услугите и възможности за делегиране на публичните услуги.
 
За участие са поканени неправителствени организации и представители на администрацията от Южен Централен район за планиране (областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, включително и Стара Загора).
 
Проектът „НПО - надеждни партньори за развитие”, се осъществява от Фондацията за реформа в местното самоуправление и се финансира по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
За да се запознаете с Програмата на втората кръгла маса и при желание да заявите своето участие, натиснете ТУК.
 
Регистрирайте се до 1 юли!
 
Прикрепени файлове
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]