Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса за партньорства
прегледана: 6316

Кръгла маса на тема "Подготовка на проекти за финансиране от Структурните фондове: Поуки от практиката" се състоя на 3 април 2007 г. в гр. София. Организатори на събитието бяха Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Посолството на Великобритания в България и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Над 80 участници присъстваха на кръглата маса, включително представители на всички Управляващи органи на Структурните фондове, областни управители, сдружения на общините, кметове, неправителствени организации и представители на академичните среди.

С кръглата маса бе отбелязано официалното закриване на съвместния проект на МРРБ, Посолството на Великобритания и ПРООН "Укрепване на капацитета на общините за идентифициране и разработване на партньорски проекти, които да се финансират от Структурните фондове на ЕС".

Модератор на форума бе Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС.

- Укрепване на партньорствата в планирането и усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, МРРБ

- Укрепване на местния капацитет за разработване на партньорски проекти за финансиране от СФ, Хашми Бахлул, програмен директор, ПРООН България, ПрезентацияПрикрепени файлове
1.ppt1.ppt
1.ppt1.ppt

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]