Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса - март 2006
прегледана: 6248

23 март 2006 г. Фондация за реформа в местното самоуправление и eкип Реформа в политиката на Програма Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие организират Кръгла маса на тема "Подобряване на регулаторната рамка за бизнеса на местно ниво". Кръглата маса ще се проведе в София, хотел Хилтън .

Кръглата маса е завършващ етап от съвместен проект на ФРМС и ИМС. В рамките на проекта беше направен анализ на действащото българско законодателство, агенция Алфа Рисърч проведе социологическо изследване в шест общини (Стара Загора, Казанлък, Смолян, Чепеларе, Габрово, Трявна) за нагласите на местния бизнес, на представителите на органите на местното самоуправление и местната администрация към регулациите на бизнеса на местно ниво, бяха обобщени добри практики, както и проблематика от гледна точка на общините.

Кръглата маса ще да даде възможност на всички заинтересовани страни - местни власти, бизнес, държавни институции и НПО - да споделят резултатите от проучвания по темата през последните две години. Очаква се Кръглата маса да излезе с конкретни препоръки за промени на местно и на национално ниво.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]