Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса 12 юни 2009 г.
прегледана: 5266
На 12 юни 2009 г. в залата на хотел „Алианс”, град Пловдив, ще се проведе кръгла маса на тема „Граждански принос в местната политика – форми на директно гражданско участие или чрез опосредствената роля на НПО”. 

Кръглата маса ще се проведе в рамките на проект „НПО-надеждни партньори за развитие”, осъществяван от Фондацията за реформа в местното самоуправление и финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

За участие са поканени неправителствени организации и представители на администрацията от Южен Централен район за планиране (областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, включително и Стара Загора).

В първата част на срещата ще бъдат разгледани различни методи и инструменти за участие на гражданите при формулиране и реализиране на местни политики, както и нормативната рамка за това. Ще бъдат представени и добри практики от общини и неправителствени организации. 

Във втората част, в свободна дискусия, се очаква участниците да формулират основни препоръки към местната власт и НПО за по-добре взаимодействие помежду си с цел устойчиво развитие на общините.  

В края на срещата по инициатива на „Гражданска задруга”, обединение на 27 неправителствени организации, ще бъде представена Декларация – обръщение към обществеността на България.

Това е първата кръгла маса от общо три регионални срещи. Следващите срещи са на теми „Партньорство и ясна визия за развитие – предпоставка за успешно финансиране на проекти” и „НПО – ефективни партньори в предлагането на публични услуги”. Индикативните дати за провеждането им са 26 юни и 3 юли. Информация за тях ще бъде публикувана допълнително.

За да се запознаете с Програмата на първата кръгла маса и при желание да заявите своето участие, натиснете ТУК.

Регистрационен формуляр
 
 
Прикрепени файлове
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]