Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса 26 юни 2009
прегледана: 4726
На 26 юни 2009 г. в залата на хотел „Алианс”, град Пловдив, ФРМС ще проведе втората от общо три кръгли маси, на тема „Партньорство и ясна визия за развитие - предпоставка за успешно финансиране на проекти”

Кръглата маса ще се проведе в рамките на проект „НПО - надеждни партньори за развитие”, осъществяван от Фондацията за реформа в местното самоуправление и финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
За участие са поканени неправителствени организации и представители на администрацията от Южен Централен район за планиране (областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, включително и Стара Загора). 

В първата част на срещата ще бъдат разгледани различни методи и инструменти за провеждане на ефективна политика за устойчиво развитие на местните общности и възможности за финансиране чрез проекти

Във втората част ще бъдат представени успешни практики от България. В свободна дискусия участниците ще имат възможност да споделят свой опит и да дадат препоръки към неправителствени организации и представители на администрацията за различни общностни инициативи и тяхното финансиране. 

Разходите за материали и кетъринг, както и пътните разходи на участниците (отиване и връщане) с публичен транспорт се покриват от проекта.

За да се запознаете с Програмата на втората кръгла маса и при желание да заявите своето участие, натиснете ТУК

Регистрационен формуляр
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]