Foundation for Local Government Reform
Културно-историческо наследство
прегледана: 8237

Културно-историческото наследство - фактор за устойчиво развитие на регионите


На 21 ноември 2005 г. министърът на културата проф. Стефан Данаилов и посланикът на Швейцария у нас Н. Пр. Рудолф Кноблаух подписаха споразумения за сътрудничество в областта на културно-историческото наследство. Споразуменията са между Националния фонд Култура и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), както и заинтересованите общини. Договореностите са за осъществяване на проекта Форум процес в два пилотни района. Първият район обхваща общините Силистра, Тутракан и Алфатар, а вторият - Смолян и Златоград.

Работата по споразуменията ще бъде посветена на превръщането на културно-историческото наследство във фактор за устойчиво развитие на регионите и ще продължи от ноември 2005 г. до края на 2006 г.

Работата ще премине през следните етапи:

- Формиране на регионални политики за валоризация на културно-историческото наследство;

- Създаване на модели за ефективно управление на паметниците на културата;

- Изграждане на методология за формиране на регионални стратегии в областта на управлението на културно-историческото наследство във връзка с устойчивото развитие на регионите, с цел тя да бъде приложена и в други региони на страната.

- Финансиране на конкретни проекти, разработени и определени по време на Форум сесиите. Фондът за подкрепа на проектите се формира със съдействието на НФ Култура , ШАРС и общините в двата региона и за всеки от регионите ще е до 70 000 лв.

Форум процесът ще се ръководи и проектите ще се мониторират от Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

Форум процесът представлява активна форма на въвличане на гражданите, бизнеса, местните власти и държавните институции като равноправни партньори в консултации и досега е реализиран в над 25 общини в България в сферата на развитието на местните общности. За първи път този швейцарски подход на пряката демокрация ще се реализира и в сферата на управление на културно-историческото наследство. За първи път Форум процесът ще се реализира на регионално ниво.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]