Foundation for Local Government Reform
Курсове за професионална квалификация
прегледана: 5431
От 20 октомври 2004 г. започват курсовете за професионална квалификация, които се осъществяват съвместно от Центъра за обучение към ФРМС и Софийския университет "Св. Климент Охридски" - катедра "Публична администрация". На успешно завършилите Софийският университет издава удостоверение за професионална квалификация.

До края на тази година ще бъдат проведени следните курсове:

  Връзки с обществеността - от 20 до 22 октомври
  Развитие на човешките ресурси - от 27 до 29 октомври
  Стратегическо планиране - от 3 до 5 ноември
  Общински социални услуги - от 10 до 12 ноември
  Административен мениджмънт - от 17 до 19 ноември
  Местни финанси - от 24 до 26 ноември
  Туризъм - от 1 до 3 декември
  Управление на общинската собственост - от 8 до 10 декември


За повече информация вижте тук.


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]