Foundation for Local Government Reform
ЛИДЕР
прегледана: 5603

ФРМС откри нова рубрика в сайта си "Въпроси и отговори по подхода ЛИДЕР в България".

Можете да я откриете като под-секция на бутон "Селска мрежа".


Проектът на
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. е внесен от Министерство на земеделието и горите в Европейската комисия за разглеждане и одобрение. Прилагането на Програмата, вкл. и на подхода ЛИДЕР ще стартират след официалното й одобрение от Комисията.


Отговорите на въпросите, които Ви предлагаме, са актуални към 20 април 2007 г. и са подготвени от Министерството на земеделието и горите и ФРМС.


Вашите въпроси, свързани с подхода ЛИДЕР в България, можете да изпращате на адрес:
[email protected]


Обръщаме се с молба към хората, които работят по създаване на Местна инициативна група в района си, да ни информират, за да можем да актуализираме списъка на вече регистрирани или в процес на регистрация МИГ в Бъллгария.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]