Foundation for Local Government Reform
Местни проекти за добро управление
прегледана: 5148

Приключи оценката на проекти в рамките на поканата на ФРМС по проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”.

 

За финансиране бяха одобрени следните проекти на местни организации:

 

Проект “Да повишим доверието на гражданите към местната власт”
Сдружение “Разнообразни и равни”, София
Увеличаване на възможностите на информационния портал на общината чрез:
>>Обновяване на интернет сайта на район Слатина;
>>Разширяване на функционалността на портала чрез въвеждане на описание на всички предоставяни административни услуги;
>>Разработка на модул за интегриране на портала с документооборотната система и въвеждане на “виртуално деловодство”.

 

Проект “Граждански мониторинг на Общински съвет - Пазарджик”
Сдружение “Международни инициативи и партньорства” - Пазарджик
Повишаване нивото на прозрачност и гарантиране публичност на взетите решения чрез мониторинг на дейността на Общински съвет - Пазарджик, свързана с управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

Проект “Подобряване на бизнес средата в Община Пазарджик чрез осигуряване на ефективно административно обслужване на предприемачите от квартал “Изток” по ЗУТ”
СНЦ “Бизнес център - Пазарджик”
Подобряване на условията за развитие на собствен бизнес в Община Пазарджик на предприемачите от различни етнически групи от кв. “Изток” при придобиване на документи за собственост върху земя и сгради, използвани за стопанската им дейност.

 

Проект “Гражданският сектор - фактор в местното развитие и ефективно функциониране на местната администрация”
Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик
Изграждане и функциониране на интернет сайт “Референдум за Пазарджик”, чрез който гражданите да могат да отправят своите препоръки и питания и да получават отговори от местната власт, като граждански мониторинг върху работата на общината.

 

Проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите” се финансира от Bulgaria Fund.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]