Foundation for Local Government Reform
Наградени общини
прегледана: 6668


Hа 6 октомври 2005 г. в София ФРМС проведе семинар на тема Междуобщинско сътрудничество и обществено-частни партньорства в рамките на Програма Информационна мрежа на местните власти ЛОГИН , с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие.

Това беше заключителното събитие на едноименния тематичен конкурс на ФРМС за иновационни практики, за участие в който бяха получени 22 практики на български общини и техни партньори. Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, представи принципите на междуобщинското сътрудничество, а Галина Митева, заместник кмет на Община град Добрич изложи опита и стратегическата политика на създаване на Общински гаранционен фонд за развитие на публично-частните партньорства на територията на общината. Последва бурна дискусия и споделяне на практики от участниците в семинара. Гинка Капитанова връчи наградите на ФРМС за иновации в две категории: Междуобщинско сътрудничество и Обществено-частни партньорства .

Класирането е следното:

В категория "Междуобщинско сътрудничество":  

Второ място: Културният туризъм - обща цел на Община Разград и Община Исперих , представена от Елка Неделчева, началник отдел

Трето място: Горна Малина и Елин Пелин - организационен модел за експлоатация на регионално депо битови отпадъци , представена от Стоянка Дончева, старши експерт Екология, чистота и предприсъединителни фондове, Община Горна Малина

    Първо място: Община Мездра и Враца - развитие на едно сътрудничество - практика за изграждане на регионално депо за битови отпадъци, представена от Иван Аспарухов, кмет на Община Мездра

Категория Обществено-частни партньорства  

Второ място: Бизнес и община в партньорство за по-добра градска среда - практика за инсталиране на улично осветление Разград, представена от Елка Неделчева, началник отдел, Община Разград

Трето място: Община Сливен и Дорис ООД: Глътка живот - практика за осигуряване на транспорт за хора с онкологични заболявания, представена от Гергана Савова, началник отдел Икономика и анализи, община Сливен

    Първо място: Сдружение Турклуб РеМарк и общини Троян, Априлци, Тетевен: Балкания , представена от Даря Заричинова
Честито на победителите!
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]