Foundation for Local Government Reform
Национален форум
прегледана: 3869

Според Хартата на основните права на ЕС (чл. 41) основно право на гражданите на ЕС е правото на добро управление. 12-те принципа за добро управление са формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007).

 
Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) провежда Национална кръгла маса на тема:
Принципите на добро управление на местно ниво – практика и препоръки
25 септември 2009 г.
 
Към участниците във форума ще отправят приветствия Н. Пр. Пол Бейер, Посланик на Швеция, която председателства ЕС, Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на ЕС в България, и Андрей Ковачев, член на Комисията по регионално развитие на ЕП, председател на българската делегация в Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в ЕП.
Г-н Гиньо Ганев, Национален омбудсман, ще изнесе ключовата презентация по темата “Доброто управление в българските общини”.
Останалите презентации на кръглата маса включват:
  • Доброто управление на местно ниво – резултати от реализирани проекти по ОПАК - Мария Димитрова, Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (УО на ОПАК)
  • Европейски практики на взаимодействие “местна власт – граждани” - Ани Недкова, Европейски институт
  • Приложение на Методиката за оценка на прилагането на принципите на добро управление в Община Кърджали – процес и резултати - Хакиф Емин, Обществен посредник, Община Кърджали
Кръглата маса ще приключи с дискусия по препоръки за по-успешното прилагане на принципите на добро управление в българските общини.
Форумът ще събере над 80 участници от над 30 града - местни власти от София, Пловдив и страната, местни и национални НПО, образователни институции и читалища, местни обществени застъпници, представители на централната власт.
 
Националната кръгла маса се провежда в рамките на проекта на ФРМС
"Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите", финансиран от Bulgaria Fund.
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]