Foundation for Local Government Reform
Национална конференция, 11-12 март
прегледана: 7532
 
 Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на 10та юбилейна национална конференция по ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 

е-Администрацията в България – постижения и перспективи”, 11-12 март 2009 г. 
хотел Шератон, София, зала Роял, ет. 2.
 
Съорганизатори: Министерство на държавната администрация и административната реформа, ДАИТС, НСОРБ, ФРМС, UNDP, ISACA-Sofia Chapter
 
Тази година събитието ще поднесе на гостите си изключително наситена програма с акцент върху задълбочаващото се сътрудничество между всички нива на администрацията – централно, областно и местно – във въвеждането на електронно управление у нас.
Събитието ще бъде отбелязано и от специална кръгла маса, очертаваща постигнатото през десетте години на съществуване на конференцията, с особено внимание към прилагането на успешни европейски практики в сферата на е-администрацията у нас и мултиплицирането на сполучливи модели на е-управление и е-обслужване както в трите власти – изпълнителна, законодателна и съдебна, така и на централно, местно и областно ниво.
Юбилейната конференция ще бъде допълнена и от присъствието с щандове на представители на министерствата на държавната администрация и административната реформа, на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, както и на ДАИТС. В рамките на двата дни на събитието представителите на тези ведомства ще споделят опита и възможностите за сътрудничество с гостите на мероприятието.
 
ПРЕДВАРИТЕЛНA ПРОГРАМА
 • Законът за е-управление и наредбите към закона – пътят към обличането на е-управленските практики в нормативна дреха. Развитие на нормативната база, прибавяне на нови наредби и прилагане на съществуващите
 • Европейски тенденции в развитие на е-управлението на централно, местно и регионално ниво. Как България се равнява със старите страни-членки в сферата на е-управлението? Възможна ли е „взаимната използваемост” на европейски практики в е-управлението?
 • Мястото на ИТ в модернизирането на администрацията (дейности по приоритетните оси на ОПАК)
 • Нови и работещи успешни инициативи за подобряване на качеството на е-административното обслужване
- подобряване на организацията в административните структури - управление на опашки, улесняване на достъпа, ролята на „тайния клиент” в определянето на нивото и качеството на административното обслужване
- повишаване на прозрачността в административното обслужване - въвеждане на електронни административни регистри
- повишаване на административния капацитет на всички нива – обучения на служители, споделяне на опит и др.
 • Взаимосвързаност между административните информационни системи в рамките на страната – нормативна база за комуникация на информационните системи на административните структури. Стандартизиране на системите и интерфейсите. Сертифициране на е-административните услуги и обмена на информация
 • Роля и реално приложение на концепцията на оперативна съвместимост в комуникацията между българските системи и външните такива
 • Електронизация на документооборота в централната ДА – постижения и недостатъци, степен на електронизация, организация на документооборота
 • Електронно заседание и електронно гласуване на общинските парламенти – ИТ в полза на оптимизирането и прозрачността на дейността на съветите
 • Електронните разплащания на е-административни услуги – инициатива с визия през погледа на администрациите и финансовите институции. Как е-разплащането помага на администрациите?
 • Електронни административни услуги чрез Web - добри практики и предизвикателства пред динамичното актуализиране на информацията. Системи за сигурност и защита на информационните масиви.
 • Електронната област – къде е мястото на интегрираното административно обслужване по области в общата концепция за е-управление
 • Равен отдалечен достъп до е-административни услуги в българските общини – добри практики
 • Комуникационна свързаност на районите в голям град и равно предоставяне на електронни административни услуги
 
Всеки от участниците в събитието ще получи подарък от организаторите – книгата „Цифров капитал” на Д. Тапскот, Д. Тикол, А. Лоуи, изд. ИК „Класика и стил”
 
Гостите на конференцията, които през последните 10 години доказаха своя нестихващ интерес към новостите и успешните внедрявания в сферата на е-управлението на всички нива на администрацията, ще получат специални отличия от организаторите
 
При интерес за участие се регистрирайте на интернет адрес http://events.idg.bg
до 6 март 2009 г.
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]