Foundation for Local Government Reform
Национална конференция и пресконференция – София, 30.03.2022
прегледана: 2863
На 30 март 2022 г. в зала „Европа“, хотел “Рамада“, бул. „Мария Луиза“ № 131, гр. София бе проведена Национална конференция и пресконференция в рамките на „Обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие градовете с районно деление“ по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“.

На конференцията взеха участие представители и експерти от общините София, Пловдив и Варна, на районните администрации, НПО и други представители на гражданския сектор и бизнеса, представители на медиите.

На конференцията бяха представяни резултатите от проведените в рамките на проекта проучвания, обществени форуми и кръгли маси, при които бяха идентифицирани основни проблеми и възможни решения. Бяха проведени две панелни дискусии – първата, с фокус върху „Законодателни и институционални промени за подобряване управлението на общините с районно деление и формулиране на предложения за промени“, а на втората бяха обсъдени възможностите по отношение на „Законодателни и институционални промени за включване на гражданите във формулирането и изпълнението на общински политики, както и формулиране на предложения за промени“.
Националната конференция бе представителния форум, на който представителите на заинтересованите страни постигнаха съгласие по обсъдените предложения и беше изградена позиция за формулиране на предложения за законодателни и институционални промени, свързани с подобряване управлението на общините с районно деление и включване на гражданите във формулиранетоActive Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Image Image
Image Image
Image Image
Прикрепени файлове
IMG_20220330_101305.jpgIMG_20220330_101305.jpg
IMG_20220330_103621.jpgIMG_20220330_103621.jpg
IMG_20220330_103642.jpgIMG_20220330_103642.jpg
IMG_20220330_103645.jpgIMG_20220330_103645.jpg
IMG_20220330_110910.jpgIMG_20220330_110910.jpg
IMG_20220330_112732.jpgIMG_20220330_112732.jpg

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]