Foundation for Local Government Reform
Национална конференция
прегледана: 5915

На 22 ноември 2006 г. в София ще се проведе Националната конференция "Първи стъпки на Националната селска мрежа". Събитието е инициатива в рамките на проект "Селска мрежа и ЛИДЕР" на Министерството на земеделието и горите и Програмата на ООН за развитие в партньорство с Фондацията за реформа в местното самоуправление.

Целта на националния форум е да даде възможност на над 200 участници от цялата страна да се включат в обсъждането на бъдещата Националната селска мрежа и нейното утвърждаване като фактор за развитието на селските райони на България.

В програмата на националната конференция са включени теми, които ще разширят мирогледа на участниците относно:

    - съществуващия европейски опит и разпоредби за действието на Националните селски мрежи в Европейския съюз;
    - националната подкрепа и политика за укрепването на Селската мрежа в България и устойчивото развитие на селските райони.
Националният форум ще бъде уважен от Хелън Уилямс, администратор за България, Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия; Димитър Пейчев, заместник министър, Министерство на земеделието и горите; Нийл Буне, постоянен представител, Програма на ООН за развитие - България.

Участие като лектори ще вземат Мирослава Георгиева, директор на дирекция "Развитие на селските райони" в МЗГ, Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, и Таня Шумкова, ръководител на проект "Селска мрежа и ЛИДЕР".

Ще бъде предоставена информация относно първите стъпки и постигнатото до този момент, което ще послужи като основа на дискусия за последващите действия и инициативи за подобряване на координацията между участниците в Селската мрежа и предоставянето на услуги, за преодоляване на възможни предизвикателства и обогатяване на възможностите за партньорство и обмен на успешни практики.

Инициативата надгражда досегашните усилия на Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие и Фондацията за реформа в местното самоуправление, подети още през 2005 г. и продължаващи досега, за подготовка на условията в национален мащаб, за информиране и насърчаване на създаването на Селска мрежа в България.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]