Foundation for Local Government Reform
Национална конференция
прегледана: 4533

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) ще проведе Национална конференция „Граждански мониторинг на местно ниво”, която ще състои на 30 май 2012 г., сряда, в София.

Конференцията е заключително събитие по проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, финансиран от Фондация Америка за България.

На форума ще представим резултатите и опита по граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво, придобит по време на реализация на проекта, други възможности за граждански мониторинг, реализирани в България, и препоръки към местните власти.

Очакваме на конференцията да присъстват над 100 представители на местни и централни власти, НПО и медии.

Като организатори поемаме пътни разходи, както и разходите, свързани с провеждането на конференцията (работни материали, обяд, кафепауза).

За повече информация:

Тел.: 02.976.89.89

Proektoprograma_conf_30May.doc

registr_formuliar_conf_30May.doc

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]