Foundation for Local Government Reform
Национално проучване
прегледана: 5860


През януари 2006 г. ФРМС започна национално проучване, което цели да събере и анализира адекватна информация относно наличието на успешни практики за междуобщинско сътрудничество в България. Проучването ще се осъществи посредством провеждане на няколко експертни дискусии с кметове на общини и общински специалисти и чрез събиране на информация и мнение от всички общини в страната.

Сред основните елементи от проучването са анализ на съществуващите пречки пред междуобщинското сътрудничество; идентифицирането на добри практики в областта на изграждане на инфраструктура, предлагане на услуги и подготовка и управление на проекти, както и разработване на конкретни препоръки и предложения за начините, чрез които Фондацията за реформа в местното самоуправление може да подпомага общините по отношение на междуобщинското сътрудничество - на базата на ситуацията, тенденциите и потребностите на общините в страната.

Проучването ще се извърши в периода до 15 март 2006 г.

Ще разчитаме на активното участие и обратна информация от страна на общините и партньорството на регионалните асоциации на общините!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]