Foundation for Local Government Reform
Начало на гражданския мониторинг, Гоце Делчев
прегледана: 3308

На 15 юни 2011 г. в залата на община Гоце Делчев беше проведено обучение на групата доброволци, които ще извършват наблюдението на услугата „Почистване на улици и обществени места и сметоизвозване” през следващите шест поредни месеца (юни - ноември 2011 г.). С тази среща-инструктаж бе поставено началото на реалното наблюдение на избраната услуга.

При проведения инструктаж доброволците получиха разяснения относно:

- технологията на процеса на наблюдението

- начините на попълване и предаване на картата за оценка (въпросника) в хартиен вид и онлайн

или чрез попълване на въпросник онлайн, който може да бъде свален от страницата на ФРМС и изпратен по електронна поща на ФРМС

- необходимостта от съвсем малко време (не повече от 2-3 минути) за отговор на 7 въпроса, включени в анкетната карта

- ежеседмичното попълване на въпросниците, в които да бъде отразено състоянието за изминалата седмица.

Мониторингът за качеството на услугата се извършва на територията на града и трите най-близко разположени населени места в състава на общината: с. Мосомище, с. Брезница и с. Борово.

На 8 места в общината са разположени специални пощенски кутии, в които гражданите пускат попълнените въпросници. Нови въпросници могат да бъдат получени в общината и при кметовете на селата.

Заедно с доброволците в наблюдението могат да участват и всички граждани, живеещи на териториите, обхванати от мониторинга, както и другите граждани на общината, имащи наблюдение върху състоянието и качеството на указваната услуга по чистотата и сметоизвозването като изберат някой от посочените начини за попълване и подаване на въпросника за оценка на текущото състояние.

Изработени са и разпространени листовки и плакати, разясняващи гражданското наблюдение.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]