Foundation for Local Government Reform
Начало
прегледана: 3744

Екипът на ФРМС разработи методики и въпросници към тях за граждансски мониторинг на четири публични услуги, предоставяне на местно ниво в общините партньори по проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

Гражданите и бизнесът избраха да бъдат наблюдавани следните услуги:

  • Поддържане на зелените площи – Община Кюстендил;
  • Сметосъбиране/сметоизвозване - Община Гоце Делчев;
  • Домашен социален патронаж и Поддържане на уличната и пътна мрежа - Община Кнежа.

Методиките са в процес на одобрение от страна на местните власти в трите общини.

Гражданският мониторинг ще бъде проведен в рамките на 6 поредни месеца (юли – ноември 2011 г.).

Цели на гражданския мониторинг върху услугата:

  • Чрез регулярна обратна връзка общинската администрация да съгласува своите услуги с желанията на гражданите;
  • Чрез получаване на предложения от страна на гражданите общината да приближи своите приоритети до приоритетите на гражданите;
  • Да се постигне активно гражданско чувство и гражданско участие в сфери на работа на общината, значими за гражданите;
  • Да се изгради и приложи работещ модел за взаимодействие между гражданите и общината с цел подобряване на предоставяните публични услуги и по-доббро съотношение „цена – услуга”;
  • Да се изградят отношения на взаимно доверие между гражданите и общината.

Очаква се до края на месеца да бъдат проведени информационни срещи с бъдещите доброволци, които ще реализират идеята за гражданско наблюдение.

Този проект се финансира от Фондация „Америка за България”.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]