Foundation for Local Government Reform
На 17 март 2006 г.
прегледана: 5816

На 17 март 2006 г. в София се проведе първата информационна среща от националната кампания "Оперативните програми 2007 2013 г.: възможности за българските общини", инициирана от ФРМС в партньорство с Управляващите органи на Оперативните програми на България. На поканата се отзоваха над 80 участници - кметове и общински специалисти от общини в Югозападния район за планиране; представители на областни администрации; нестопански организации, банковия сектор и медии.

Събитието предостави възможност на съответните министерства, отговорни за разработването на Оперативните програми 2007 - 2013 г., да представят проектите на приоритети и мерки, които касаят местните власти. От страна на министерствата участие взеха Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за икономически анализи и прогнози. Интерес към информационната среща проявиха и представители от Министерството на културата, като сред официалните гости бяха зам.-министърът на околната среда и водите г-н Атанас Костадинов и зам.-министърът на културата г-жа Надежда Захариева.

Разнообразната и богатата информация, която бе представена пред аудиторията относно логиката и спецификата на всяка от Оперативните програми, даде повод за множество въпроси от страна на местните власти и стана причина за формиране на реалистична представа относно предстоящите предизвикателства и задачи пред общините във връзка с подготовката им за успешно участие в реализацията на Оперативните програми за следващия програмен период. Несъмнено добрата информираност е предпоставка за по-качествената и навременна подготовка на общините и областите, но общините от Югозападния район за планиране реагираха и с тревога по отношение на краткото време, с което разполагат местните власти, за да подобрят готовността си за работа в условията на действие на Оперативните програми и Структурните фондове на Европейския съюз.

Информационната кампания продължава с информационни дни за общините и областите от Южния централен район за планиране (Пловдив, 21 март 2006 г.) и Югоизточния район за планиране (Ямбол, 22 март, 2006 г.).

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]