Foundation for Local Government Reform
Не са замразени парите за български НПО!
прегледана: 5128
Комитетът на Финансовия механизъм на ЕИП на 3 септември 2008 г. е взел решение да замрази плащанията за България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 - 2009 г. (ФМ на ЕИП) и да суспендира ролята на Централното звено за финансиране и договаряне (МФ) при реализацията на ФМ на ЕИП.
 
Това е следствие на решението на ЕК от 23 юли 2008 г. да оттегли акредитацията на Звеното и да замрази плащанията по европейски фондове за България. Решението е взето съгласно чл. 11 от Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, който[1] задължава страната бенефициент да предприема активни мерки за осигуряване на спазване на принципите на добро управление.
 
Страните от EEA/EFTA ще продължат диалога с България за намиране на решение, което осигурява доброто управление, и се надява то да бъде постигнато във времето така, щото българските проекти да могат да бъдат реализирани.
 
Решението за замразяване на средства НЕ СЕ отнася до Фонда за подкрепа на НПО в България, чиято реализация се ръководи директно от Финансовия механизъм.
Съобщението от прес-службата на Финансовия механизъм бе получено в петък, 5 септември 2008 г., 18.00 ч.
 
За повече информация:
 
 

Чл. 11, ал. 2. Страните се договарят да прилагат най -висока степен на прозрачност и отчетност при изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП , както и целите и принципите на доброто управление , устойчивото развитие и равенството на половете . Страната -бенефициент взема активни мерки с цел да осигури придържането към тези принципи на всички нива , включени в изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП .

 

 

[1]
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]