Foundation for Local Government Reform
Нова покана 2010
прегледана: 4163

Скъпи колеги,

 

Благодарим на всички организации, които се включиха в консултацията по интернет относно подкрепата за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа и през следващия програмен период 2009 – 2014 г. в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Въз основа на препоръките до момента Офисът на ФМ на ЕИП е разработил работен вариант на Насоки за подкрепа на НПО програми, който е качен на  www.eeagrants.org/ngoconsultation и отново е подложен на широко обсъждане.

В качеството си на оператор на НПО Фонда в България се обръщаме към Вас с молба отново да се включите в консултатициите по интернет (директно на създадения за целта сайт или на посочения там мейл) до 5 ноември 2010 г., за да може подкрепата за НПО сектора през следващия програмен период да бъде фокусирана и да отговаря на реалните нужди.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]