Foundation for Local Government Reform
Новини от проект
прегледана: 3626

Разгледайте материалите, изработени по проект "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" (към октомври 2015 г.).

Ще ги намерите на:

http://bit.ly/1Mhhnp7Проектът "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]