Foundation for Local Government Reform
Ново издание
прегледана: 5064

Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на програма ЛОГИН подготви на български изданието на Програмата на ООН за развитие, Регионален център за Европа и Общността на независимите държави - Братислава, 2006 г., Обединяване на усилия и ресурси за устойчиво развитие, Сътрудничеството между общините - наръчник за практици.


"Обединяване на усилия и ресурси” дава на местните заинтересовани страни практически идеи за междуобщинско сътрудничество. Докладът описва организационните рамки за сътрудничество (системи за предоставяне на стимули, адекватна правна среда и управленски процедури); стъпки за реализация (оценка на нуждите, изясняване на целите, наблюдение и оценка и др.), казуси и примери на ниво държава за изграждане на капацитет за създаване на партньорства между общини. Едновременно с това “Обединяване на усилия и ресурси” подчертава нуждата от такива форми на междуобщинско сътрудничество, които да отговарят на конкретните нужди в съответните общини.

Целта на настоящия наръчник е да предостави практически съвети за представителите на местното самоуправление и други заинтересовани страни, които планират или вече участват в междуобщинско сътрудничество. Наръчникът обхваща различни аспекти на междуобщинското сътрудничество, като например различните форми за неговото осъществяване, както и правната рамка и свързаните с нея политически въпроси. Освен обсъждане на ролята на местните власти, наръчникът обхваща и ролята на външните участници - правителство, донори и гражданско общество. Наръчникът разглежда междуобщинското сътрудничество като средство за стимулиране на човешкото развитие чрез подобряване качеството на публичните услуги.

Наръчникът бе изпратен до всички български общини и регионални власти, ресорни министерства и народни представители.

Наръчникът в pdf-формат ще намерите ТУК.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]