Foundation for Local Government Reform
Нов дистанционен курс
прегледана: 4736

MERI България и ФРМС имат удоволствието да поканят всички заинтересовани да вземат участие в безплатен дистанционен онлайн курс на тема “Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостни интеграционни политики”: представители на общински съвети и общински администрации, образователни институции от всички нива, НПО, медии, и др.

Курсът ще се проведе в периода 17 – 30 ноември 2014 г.

Курсът се състои от две теми и тестове към тях. Темите са, както следва:

1. Планиране на цялостни интеграционни политики

2. Мониторинг и оценка на интеграционни политики

Всеки от тестовете се състои от 5 въпроса и при правилен отговор на три от тях (60%) тестът се счита за издържан.

Удобството на курса е в обстоятелството, че курсистите имат достъп до материалите и тестовете от работния си компютър в удобно за нея/него време.

Достъпът до лекциите е 24х7, като курсистите имат възможност да запазят материала на своите компютри и да работят по него офлайн.

И двете теми ще бъдат активни от 17 до 30 ноември, така че всеки участник да избере собствен и удобен за нея/него ритъм на работа.

Успешно завършилите курса ще получат Сертификат.

Очакваме вашите попълнени Формуляри за участие (приложени като файл)

до 14 ноември 2014, петък.

Изпращайте ги на [email protected] със Subject: Kurs 4

Прикрепени файлове


 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]