Foundation for Local Government Reform
Нов обучителен модул
прегледана: 5413
Oт месец октомври 2004 г. Центърът за обучение на ФРМС предлага за екипи на общински администрации и общински съвети семинар "Работа в екип". Целта на обучението е участниците да придобият познания относно правилата за ефективна работа в екип, да оценяват качествата на ефективно работещия екип, да определят стъпките за подготовка на работещи екипи в организацията, за която работят.

Семинарът е безплатен за общините и е с продължителност от ден и половина.
Заявка за провеждането му можете да направите с молба в свободен текст, изпратена на

факс: (02) 976 89 30

или на електронна поща

Лилия Каменова
[email protected]

Николета Ефремова
[email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]