Foundation for Local Government Reform
ОЦУИГ - Берковица
прегледана: 7903
На 27 май 2005 г. официално в Берковица бе открит Общинският център за услуги и информация. Той е изграден със собствени ресурси на Община Берковица, както и със спечелено финансиране по проект Красива България на стойност 18 000 лв.

Проектът спомогна за оборудването на четири работни места: 1. Общо деловодство, информация и гражданско състояние; 2. Кадастър и регистрация на недвижима собственост; 3. Категоризация, търговски разрешителни, общински имоти и обслужване на хора с увреждания; 4. Каса. На тези работни места ще бъдат предлагани всички общински услуги, както и някои данъчни, с които ОбА - Берковица се е ангажирала.

На тържеството присъстваха Нийл Буне, постоянен представител на ПРООН за България, Иво Филипов, зам.-областен управител на Област Монтана, Тодор Младенов, ФРМС, общински съветници и служители, много граждани. Стартирането на Oбщинския център е поредна стъпка в усилията на общината за подобряване ефективността и достъпността до работата на администрацията след внедряването на система за управление на качеството ISO 9001:2000, както и спечеленото трето място в категорията "Най-прозрачно работеща община" в Конкурс за прозрачност в общините на ФРМС 2004.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]