Foundation for Local Government Reform
Обсъждане в Кнежа
прегледана: 4201

На 18 март 2011 г., петък, от 11 часа в залата на Социални грижи - община Кнежа се проведе обществена дискусия, чиято цел бе да определи една значима публична услуга (предоставяна от общината), която да бъде подложена на наблюдение от гражданите.

Дискусията бе открита от кмета на общината г-н Симеон Шарабански и г-н Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС. Дискусията привлече вниманието на над 50 участници.

В началото бе направено представяне за услугите, които община Кнежа предоставя на своите граждани, и методите за оценка на тези услуги, използвани от общината. Участниците се запознаха с резултатите от направено проучване сред бизнеса на общината за удовлетвореността от публичните услуги и с някои методи за наблюдение качеството на услугите от страна на гражданите.

След проведената дискусия за избор на услуга, участниците се спряха на две услуги - домашен социален патронаж и поддържане на уличната и пътна мрежа. Предстои изготвяне на методика за наблюдение на двете услуги.

Обществената дискусия се проведе в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, изпълняван от ФРМС с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]