Foundation for Local Government Reform
Обсъждане
прегледана: 4194

Включете се в обсъждането „Искате ли нещо да се промени в е-Седмичника и в каква посока?” до 20 май 2011 г.

Вече 11-та година ФРМС предоставя на широк кръг читатели ежеседмична информация, която може да бъде от полза за НПО, местни и други публични власти, ученици, преподаватели, бизнеса и гражданите като цяло.

Бюлетинът се състои от две рубрики: „Новини от ФРМС” и „Нови измерения - информационна мрежа на местните власти ЛОГИН” с под-рубрики „Ново в Библиотека ЛОГИН”, „Иновация на седмицата”, „Възможности за финансиране и обучение” и „Полезни адреси в Интернет”.

Структурата и формата на Седмичника целят:

  • малък размер на файла (около 200 КВ), за да може да се получава и при лошо качество на интернет връзката;
  • възможност за получаване Седмичника в рамките на 24 часа, независимо от големия брой абонати (над 11 800 към момента), без да бъде отхвърлян като спам;
  • концентриране на голяма по обем информация в сбит вид и стигане до търсеното от читателя в два-три клика на мишката;
  • възможност Седмичникът да бъде четен от четящите програми за абонати със затруднено зрение.

Ще се радваме, ако ни изпратите ваши виждания за промени в е-седмичника до 20 май 2011 г. на [email protected], за да преценим дали технически ще можем да отговорим на предложенията ви.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]