Foundation for Local Government Reform
Обучителна визита
прегледана: 3854

От 13 до 19 април 2015 г. в България на обучителна визита, реализирана от ФРМС, бяха представители на общини, организации на гражданското общество, правителствени служители от Киргизка република.

Пътуването бе реализирано в рамките на проект "Партньорство на неправителствени организации и местните власти при решаване на приоритетни въпроси на местните общности на базата на общинския обществен ред", на свой ред – част от инициативата на Германското дружество за международно сътрудничество (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -GIZ) за подкрепа на гражданското общество чрез предоставяне на подкрепа на организациите на гражданското общество в изпълнението на проекти за местно развитие в селските, планинските и отдалечените райони на Киргизстан.

Фокус на вниманието на гостите от Киргизстан бе междусекторното сътрудничество в България и проучване на опита в решаване на социалните проблеми чрез делегиране предоставянето на социални услуги на НПО.

Гостите от Киргизия имаха срещи с ръководители и експерти от МС, НСОРБ, МТСП, общините Велико Търново, Мездра, Долна баня и София. Те се запознаха с основните тенденции в предоставянето на социални услуги в България, с конкретни социални инициативи, центрове и предприятия по места, така и работата на Фондация „Институт за социални услуги в общността”, Фондация „Лале”, Национална мрежа на децата, Сдружение "Егида".

В пътуването си из България участниците в делегацията от Киргизстан получиха не само изчерпателна професионална информация, но и познания за историята и развитието на България.

За екипа на ФРМС реализацията на това учебно пътуване донесе нов ценен опит и знания, както и интересни човешки контакти – този път от далечен Киргизстан.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]