Foundation for Local Government Reform
Обществено обсъждане
прегледана: 3645

На 18 март 2011 г., петък, от 11 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Кнежа ще се състои обществена дискусия, чиято цел е да определи една значима публична услуга (предоставяна от общината), която да бъде подложена на наблюдение от гражданите.

Отправяме покана за участие в срещата към граждани, представители на НПО, на местния бизнес, младежки и граждански групи, читалища, пенсионерски клубове, медии и всички заинтересовани.

На срещата ще бъдат представени резултатите от допитване до местния бизнес за качеството и удовлетвореността от услугите на местно ниво, както и резултатите от фокус група по темата с местни НПО.

Ще бъдат представени методи и успешни практики на граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво.

Срещата ще бъде открита от кмета на Община Кнежа, г-н Симеон Шарабански и и.д. изпълнителния директор на ФРМС г-н Здравко Сечков.

След дискусия участниците ще определят една област на публични услуги, която да бъде наблюдавана от гражданите в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”.

Обществената дискусия се порвежда в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, изпълняван от ФРМС с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]