Foundation for Local Government Reform
Обществен договор
прегледана: 5791

На 21 януари 2009 година в София парламентарно представените партии и коалиции, както и политическите партии, представени в Европейския парламент, са поканени да подпишат Обществен договор за провеждането на свободен и демократичен избор.

На официалното подписване на Обществения договор присъстваха представителите на 18 партии, като 12 от тях подписаха договора без възражение. Условно присъединили се са БСП, ДПС и Коалиция „Напред”. Едно от основните възражения беше срещу предложението за въвеждане на регионални преброителни центрове. На подписването не присъства представител на “Атака“.

С този документ ние от Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор целим да ангажираме политическите партии с прилагането на мерки срещу купуването на гласове и с провеждането на предизборните кампании за избор на народни представители и избор на представители на България в Европейския парламент в съответствие със стандартите за прозрачност, публичност и отчетност.

Общественият договор предвижда предприемането на законови, административни и организационни мерки, които включват:

  • Създаване на регионални центрове за преброяване на бюлетините;
  • Включване на задължителни рекламни послания в агитационните материали, че купуването и продаването на изборни гласове е престъпление и нарушава правата на избирателите;
  • Създаване на публичен регистър на дарителите, достъпен за граждански контрол в реално време;
  • Създаване на специализиран орган с правомощия да извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания.

Подписването на Обществения договор ще бъде последвано от граждански мониторинг върху изпълнението на ангажиментите, поети от политическите партии. 

Инициативата е на девет неправителствени организации, които създадоха Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор – Асоциация “Прозрачност без граници”, Институт “Отворено общество” София, Българско училище за политика, Европейски институт, Зелени Балкани, Институт за пазарна икономика, Фондация за реформа в местното самоуправление, Център за икономическо развитие и Център за либерални стратегии. Към настоящия момент в Гражданската коалиция са се включили още над 20 неправителствени организации от цялата страна, които подкрепят инициативата.

Гражданската коалиция за свободен и демократичен избор поема ангажимента да осъществи застъпническа кампания в полза на законодателни и административни промени с цел гарантиране свободата и законността на предстоящите парламентарни избори и на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Коалицията ще проведе широка разяснителна кампания сред българските граждани за техните права и отговорности като гласоподаватели и ще осъществи мониторинг на изпълнението на Обществения договор.

 

За допълнителна информация и контакти:

 

Асоциация “Прозрачност без граници”

(координатор на Гражданска коалиция

за свободен и демократичен избор)

тел. (02) 986 77 13, 986 79 20, факс 986 78 34

е-mail: [email protected]

www.transparency-bg.org

 

 

21 януари 2009 година


АПЕЛ

Обществен договор за провеждането на свободен и демократичен избор в България

Медиен отзвук

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]