Foundation for Local Government Reform
Община, готова за бизнес
прегледана: 7728

Кога: 13 декември 2005 г., вторник

Какво: Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) ще връчи на 13 общини [1] Сертификати Община, готова за бизнес развитие .

Общините, покрили критериите за сертифициране, са: Враца, Габрово с отличие, Горна Малина, Горна Оряховица, Казанлък, Карлово, Ловеч, Раковски, Русе, Трявна, Хасково с отличие, Сливен и Ямбол.

Екип от американски специалисти, представители на ФРМС и на Българска агенция за инвестиции оцени кандидатствалите 21 общини и взе решение за сертификация на 13 от тях. Сертификатите имат валидност две години.

Сертификатите ще връчи г-н Майкъл Фриц, директор ААМР България.

За участие в събитието са поканени кметове и общински специалисти по местно икономическо развитие от 29-те общини участнички в Българското партньорство за местно икономическо развитие [2] , представители на Министерство на икономиката, Българската агенция за инвестиции, Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, Националното сдружение на общините в Р България, Американската агенция за международно развитие.

Ще бъдат връчени и индивидуални сертификати на специалистите по местно икономическо развитие, както и отличия в категориите:

Най-активен общински специалист по икономическо развитие

Най-добър маркетингов материал на община

Най-добре поддържана под-страница на община в www.invest.bg

Най-мащабна подкрепа за съществуващ бизнес и/или нов инвеститор

Най-добър материал на икономическа тема с автор - общински специалист по МИР

Моделът за местно икономическо развитие, който предлагат и развиват ФРМС и МАГУ, е успешен благодарение на:
1. Създаването на професионални звена по икономическо развитие в общините;
2. Промоция на възможностите на българските общини и диалог между тях и съществуващия бизнес и/или новите инвеститори;
3. Прилагане на принципа на надпартийност и отговорност за развитие на общината в името на нейните граждани, чрез взаимодействие с бизнеса
.

За повече информация:

Невена Кънева-Младенова, к оординатор проект, ФРМС

0898/720 836

Вижте също http://www.makingcitieswork.org/files/docs/LED/BulgariaCaseStudyFINAL3.pdf [1] Досега са сертифицирани общините: Габрово с отличие, Добрич с отличие, Монтана, Плевен, Разград, Силистра с отличие, Стара Загора.

[2] Българското партньорство за местно икономическо развитие (БПМИР www.invest.bg) е обединение на 29 български общини и ФРМС, чиято основна цел е насърчаване на инвестициите в България и подпомагане на съществуващия бизнес. БПМИР е съвместна инициатива на Международната асоциация на градските управи (МАГУ icma.org), Вашингтон, САЩ, и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС www.flgr.bg), България, реализирана с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие ( ААМР ) в рамките на Програма за техническо побратимяване между български и американски общини (1997 2007).

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]