Foundation for Local Government Reform
Община Раковски
прегледана: 7352

Кръглата маса "Подобряване на регула торната рамка за бизнеса на местно ниво", 23 март 2006 г., София, бе организирана и проведена от Фондацията за реформа в местното самоуправление и екип Реформа в политиката на Програма Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие.

На форума бяха представени и резултатите от Тематичния конкурс на ФРМС за иновационни практики на общини и техни партньори по темата "Общински инициативи за местно икономическо развитие". В конкурса участваха 15 практики.

Победител в Конкурса е Община Раковски за представеното ефективното партньорство на Община Раковски и Сиенит Холдинг АД за изграждане и разработване на Индустриална зона "Раковски": от 2004 г. общината и частният предприемач работят като партньори по проекти и са реализирали забележителни резултати с привличане на австрийски, френски, германски, италиански и испански инвеститори на площ от 815 декара. До този момент са разкрити 250 работни места.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]