Foundation for Local Government Reform
Община новатор 2005 е Община Свищов
прегледана: 7609

На 14 октомври 2005 г., в рамките на Третата годишна среща на местните власти, к.к. Албена, Фондацията за реформа в местното самоуправление ( ФРМС) проведе годишната церемония за Наградата Община новатор 2005 . Гости на награждаването бяха кметове и председатели на общински съвети от цялата страна, общински експерти, ръководителят на мисията на Американската агенция за международно развитие за България Майкъл Фриц.

Наградите бяха връчени от Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, и Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС, общински съветник град Добрич.

5 общини съставят

ПОЧЕТНИЯ СПИСЪК НА ОБЩИНИ
СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ПРИНОС
ОТ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ:

Община Монтана - 8 иновационни практики

Община Разград - 8 иновационни практики

Община Стралджа - 8 иновационни практики

Община Златоград - 9 иновационни практики

Община Ботевград - 11 иновационни практики

ТРЕТО МЯСТО бе присъдено на Община Сливен с подадени 15 практики, осъществени в широко партньорство с граждански организации. Община Сливен получи Паметен диплом и Ведомствена инфраструктура за електронен подпис с възможности за издаване на цифрови сертификати, подписване и криптиране на документи от всички служители на общината, осигурена от Централната лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи Акстър към Техническия университет, София, както и факс машина от Office1Superstore България - "Куцаров 2000" ЕООД.


ВТОРО МЯСТО
в конкурса ОБЩИНА НОВАТОР 2005 зае
Община Мездра за впечатляващия общ принос от 29 иновационни практики. Заедно с Паметен диплом Мездра получи възможност за изработка на мултимедийно представяне на общината в сферата на местното икономическо развитие с цел промоциране за възможностите за инвестиране в общината от фирма Балкансис АД, както и многофункционална система четири в едно (копир-принтер-скенер-факс) от фирма Колбис Международен Трансфер АД.

Победител в Националния конкурс на ФРМС Община новатор 2005 е Община Свищов, която подготви 59 практики за участие в Националния конкурс и която през последните години не е спирала да работи и насърчава всички свои служители и партньори към новаторски дейности.

Станислав Благов, кмет на Община Свищов, получи уникалната статуетка, която символизира изкачването по трудната спирала на пътя към по-доброто. Към наградата Община Свищов получи два самолетни билета за европейска дестинация, които може да ползва в рамките на една година за участие на свои служители в международни прояви, стимулиращи новаторството, осигурени с любезното съдействие на IMPERIAL TRAVEL. Победителят за 2005 година получи и възможности за ползване на правни продукти благодарение на фирма АПИС Христович ЕООД.


През 2005 г. ФРМС за четвърта поредна година годишната награда Община новатор .

Победител в Националния конкурс на ФРМС през 2002 г. бе Община Силистра, през 2003 г. Община Сливен и през 2004 г. Община град Добрич.

Базата данни с иновационни практики на българските общини се изгражда вече осма година и съдържа над 760 описани иновации. Те са поместени в онлайн базата данни на уеб-страницата на Фондацията и са разпределени в 16 категории.


За периода от 1 октомври 2004 г. до 1 октомври 2005 г. базата бе обогатена със 177 практики от общински администрации, регионални асоциации, граждански и бизнес организации от 26 общини. Най-много иновации през 2005-а година са представени в областите Международно сътрудничество и Евроинтеграция, Икономическо развитие, Публично-частни партньорства, Междуобщинско коопериране, Устойчиво развитие и околна среда, както и Административно обслужване.


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]