Foundation for Local Government Reform
Общини, готови за бизнес
прегледана: 6291

На 8 август 2005 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) връчи за втори път Сертификати "Община, готова за бизнес".

Eкип, състоящ се от американски специалисти, представители на ФРМС и на Българска агенция за инвестиции, взе окончателното решение за сертификация на общините.

Силистра и Добрич бяха сертифицирани с отличие.

Останалите сертифицирани общини са: Габрово, Монтана, Плевен, Разград, Стара Загора, Хасково.


Оценка на бизнес развитието на български общини се осъществява за втори път в страната ни по проект Местно икономическо развитие и маркетинг на български общини (www.invest.bg) на ФРМС и Международна асоциация на градските управи, Вашингтон (МАГУ - http://www.icma.org/). Право да кандидатстват имаха всички 15 общини, участнички в началния етап на проекта. Първите връчени сертификати бяха едногодишни с валидност до 30 юни 2005 година.

Тази година общините имаха възможност да кандидатстват за подновяване на двугодишен сертификат от първо ниво или сертификат с отличие, изискващ покриване на допълнителни критерии като: създаване на програма за развитие на работната сила, привличане на участието на бизнеса при вземане на важни за общността решения чрез създаване на консултативни съвети, наличие на детайлна инвентаризация на свободните сгради и терени и създаване на индустриален профил на общината.

Общините, включени във втория етап на проекта, ще могат да подават документи за сертифициране за първо ниво до 30 септември 2005 година. Това са: Смолян, Кърджали, Горна Оряховица, Горна Малина, Враца, Аксаков, Бяла (Русе), Търговище, Раковски, Ямбол, Казанлък, Ловеч, Бургас, Кнежа и Русе.

Оценката ще протече в три фази: 1. Индивидуална сертификация на специалиста по икономическо развитие след представяне на есе по обявена от ФРМС тема; 2. По документи - осъществява се от българо-американска комисия; и 3. Визити - посещения на място от сертификационен екип.

Очаква се в края на октомври 2005 г. да бъдат обявени окончателните решения и ще бъде организирана специална среща за връчване на сертификатите.Моделът, който предлагат и развиват ФРМС и МАГУ с българските общини е успешен благодарение на три основни фактора: 1. Подготвят се и се създават професионални звена по икономическо развитие в общините; 2. Съвместно с тях се промоцират възможностите на българските общини и се подпомага диалогът между тях и съществуващия бизнес или новите инвеститори; и 3. Налага се надпартийният принцип и се набляга върху отговорността за развитие на общината, в името на нейните граждани, чрез взаимодействието с бизнеса.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]