Foundation for Local Government Reform
Общинска инфраструктура
прегледана: 6833

ФРМС обявява конкурс за набиране на нови участници в пета фаза на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини, компонент "Мултиплициране на успешни практики в областта на управление на общинската инфраструктура".

Този компонент на програмата позволява прилагането на утвърдени практики за управление на инфраструктурата в САЩ, адаптирани в български условия на база опита при реализиране на проект Финансов план за управление на инфраструктурата в Община Велико Търново и Община Пловдив по линия на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини.

Повече информация за проект Финансов план за управление на инфраструктурата в Община Велико Търново и Община Пловдив може да намерите на уеб-сайта на ФРМС.

Новите участници ще бъдат избрани по следната процедура:

1. Кандидатите за участие трябва да попълнят приложения формуляр-въпросник и да го изпратят във ФРМС в срок до 5 октомври 2005 г.

2. През ноември 2005 г. ФРМС ще организира обучение за български общини, които проявяват интерес към по-нататъшното мултиплициране на проекта.

3. На база на резултатите от обучението, разбирането за необходимостта от прилагане на проекта и след преценка на готовността на всяка една от общините за мултиплициране на проекта ще бъдат избрани не повече от 5 общини, които ще участват в Програмата за техническо побратимяване, пета фаза и ще мултиплицират проекта за управление на инфраструктурата с помощта на български и американски специалисти.


ФОРМУЛЯР -ВЪПРОСНИК

Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]