Foundation for Local Government Reform
Общински радиофорум
прегледана: 5426
На 27 януари 2005 г., четвъртък, от 11.00 часа по Програма Хоризонт на БНР ще звучи първото за 2005-а година издание на "Общинския радиофорум" - съвместна поредица на ФРМС и БНР, която представя проблемите, предизвикателствата и перспективите пред местните власти в България.

Темата на предаването ще бъде "Разработване на Общинските планове за развитие ". Гости в студиото ще бъдат Ирина Захариева и Валери Найденов, експерти в Дирекция Стратегическо планиране на регионалната политика , МРРБ.

Ще бъдат разгледани въпросите: Какво представлява Общинският план за развитие и Програмата за неговата реализация? Защо е необходимо разработването на този документ? Каква е връзката на Общинския план за развитие със системата от стратегически планови и програмни документи за регионално развитие? Какво съдържа Общинският план за развитие? Кой отговаря за разработването на Общинския план за развитие и за приемането на плана? Има ли изграден капацитет на общинско ниво за разработване на Общински планове за развитие? Има ли връзка между Общинския план за развитие и възможността за усвояване на помощ от Структурните фондове на Европейския съюз след 2007 г.? С какво МРРБ ще подпомогне общините в България в подготовката на Общинските планове за развитие?

Водеща на предаването ще бъде Снежана Иванова.

Слушайте ни в четвъртък!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]