Foundation for Local Government Reform
Общински центрове
прегледана: 6444
И през 2006 г. ФРМС ще продължи да предоставя консултантска и методическа помощ на български общини, демонстрирали своята готовност и висока мотивация да изградят общински центрове за услуги и информация (ОЦУИ) със собствени сили.

Чрез своите експерти ФРМС и Екипът за новаторски практики в местното самоуправление могат да съдействат при разработване на проекти за изграждане на центрове за услуги и информация, съвместно с общински специалисти и партньори на общините.

В процеса на създаване и реализация на проектите си общините имат възможност да получат разнообразна информация и компетентни консултации във връзка с:

  - разработване и внедряване на цялостен проект за общинска информационна система;
  - организация на работата в оперативните звена с цел подготовка и реализация на процесите по извършване на услуги за гражданите;
  - организация на технологичните процеси по предоставяне на автоматизирани услуги;
  - организация и определяне на функционалното предназначение на работните места в центровете;
  - системно администриране на общинските бази данни;
  - структура и съдържание на общинска интернет страница и др.
В момента консултантският екип на ФРМС работи с общините Чипровци, Лом и Сандански.

За допълнителна информация:

Василка Сирачевска
програмен координатор
тел: 02/9768939; 0887573618
[email protected]

Тодор Младенов
ръкодител екип Финансиращи програми
тел: 02/9768940
[email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]