Foundation for Local Government Reform
Обява
прегледана: 5883

Фондацията за реформа в местното самоуправление търси да назначи

Главен счетоводител


Основни задължения и отговорности:

- осъществява и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на фондацията;
- отговаря за изготвяне на текущи финансови отчети към финансиращи организации;
- осъществява контрол на приходите и разходите на фондацията;
- отговаря за изготвянето на текущи и годишни финансови отчети.


Изисквания към кандидата:
 

- Висше образование - Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика;
- Опит на подобна позиция - 3 години, от които 1 год. като главен счетоводител;
- Много добро познаване на приложимото българско данъчно и трудово законодателство, МСС;
- Умение за работа със счетоводен софтуер (Бизнес навигатор);
- Добри компютърни умения - MC Office;
- Добро ниво на владеене на английски език;
- Опит в нестопанска организация е предимство.


Заявки за интерес към позицията (включващи автобиография и кратко мотивационно писмо) очакваме до 11.05.2007 г. на ел. адрес: [email protected] 


Можете да изпратите документите и по поща на адрес:
ФРМС, София 1784
ж.к. "Младост", ул. "Йерусалим", бл. 51,
Бизнес сграда, офис 2 (за конкурса)


Интервюта с избрани кандидати ще се проведат в периода 15 - 18 май 2007 г.
За повече информация: тел.: (02) 976 89 89 (Надежда Самсарова)

Фондацията за реформа в местното самоуправление търси да назначи

Специалист "Европейски фондове и програми"


Изисквания към кандидатите:

- Висше образование (магистърска степен или квалификация "Европейска интеграция" е предимство);
- Отлично владеене на английски език (писмен и говорим);
- Поне 2-годишен опит в разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС;
- Отлично познаване на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми 2007 - 2013 г.;
- Познания за състоянието, предизвикателствата и възможностите на местните власти в България;
- Умения за работа в екип;
- Възможност за пътуване в страната;
- Отлични презентационни умения;
- Комуникативност и инициативност.Заявки за интерес към позицията (включващи автобиография и кратко мотивационно писмо на английски език) очакваме до 11.05.2007 г. на ел. адрес: [email protected]


Можете да изпратите документите и по поща на адрес:
ФРМС, София 1784
ж.к. "Младост", ул. "Йерусалим", бл. 51,
Бизнес сграда, офис 2 (за конкурса)


Интервюта с избрани кандидати ще се проведат в периода 15 - 18 май 2007 г.
За повече информация: тел.: (02) 976 89 89 (Надежда Самсарова)

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]