Foundation for Local Government Reform
Одобрени идеи
прегледана: 6983

Проектни идеи, одобрени за участие във втори тур на
Конкурс по Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС/Мот

Днес, 1 август 2005 г., експертен съвет с консенсус взе решение да допусне следните 31 проектни идеи до финалния конкурс за проектопредложения на Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС/Мот:

1.

Читалище "Гоце Делчев" - Кресна

Образованието - ценност и необходимост за развитието на младите хора

2.

Клуб на инвалида и пенсионера - Кресна

Социален дом/Социален застъпник

3.

Читалище "Братя Миладинови" - с. Микрево, Община Струмяни

Младежка инициатива за Струмяни

4.

Читалище "Будител" - с. Струмяни, Община Струмяни

Да помогнем заедно на хората от третата възраст

5.

Училищно настоятелство на СОУ "Отец Паисий" - с. Микрево, Община Струмяни

Интеграция и социализация на ромските деца в с. Микрево

6.

Настоятелство на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Илинденци, Община Струмяни

Дневен детски център "Аз мога"

7.

Сдружение "Местни инициативи" - Община Годеч

Подобряване на достъпността на социалните услуги в Община Годеч

8.

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров" - Община Годеч

Консултативен център за деца

9.

Училищно настоятелство - ОУ "Христо Ботев" - Община Сапарева баня

Създаване на клуб на хората с уврежданията и въвеждане на пилотна инициатива "Социален сътрудник"

10.

Училищно настоятелство - Сапарева баня

Екипи "SOS - приятели"

11.

Клуб на жената - Община Сапарева баня

Базар на традициите

12.

Народно читалище ''Просвета'' с. Пчелин, общ. Костенец, обл. Софийска

Създаване на условия за оползотворяване на свободното време на децата чрез спорт

13.

Териториална организация на инвалидите Костенец

Административно-правен център за обслужване на хора с увреждания и възрастни хора

14.

Читалище Прогрес гр. Костенец, обл. Софийска

Създаване на консултативен кабинет за работа с деца със специфични проблеми

15.

Народно читалище Просвета с. Пчелин, община Костенец, обл. Софийска

Компютърно обучение на младежи и възрастни

16.

Читалище Заря - с. Вакарел, Община Ихтиман

Равен шанс

17.

Сдружение на инвалидите - Община Ихтиман

Клуб за хора с увреждания - гр. Ихтиман

18.

Читалище Заря - с. Вакарел, Община Ихтиман

Информационен център - с. Вакарел

19.

Център за устойчиво развитие на Община Брацигово

Младежки парламент

20.

Сдружение Център за младежки инициативи в Община Брацигово

Повишаване на здравната културата на населението по отношение на воденето на ефективна борба с вредителите по домашните животни

21.

Център за устойчиво развитие на Община Брацигово

Социална среда на хората от третата възраст

22.

Народно читалище Сергей Румянцев - с. Капитан Димитриево, Община Пещера

Преодоляване изолацията на жителите на с. Капитан Димитриево чрез включване в Интернет

23.

Читалище Развитие - гр. Пещера

"Не убивай мечтите си!"

24.

Читалище Развитие - гр. Пещера

Клуб Етническа култура

25.

Бизнес Център Пещера

Подготовка и приемане на Общинска социална стратегия

26.

Основна организация на инвалидите - Община Сопот

Център за комуникация и обмен на информация между хора с увреждания и самотни хора

27.

Сдружение на родители на деца с физически и ментални увреждания БЪДЕЩЕ 2002 - Община Сопот

Ангажираност на деца в неравностойно положение през свободното им време чрез овладяване на приложни изкуства

28.

Училищно настоятелство към професионална гимназия Ген. Вл. Заимов - Сопот

Създаване на Младежки център

29.

Училищно настоятелство при ОУ "Н. Вапцаров" - Община Бобовдол

"Заедно можем"

30.

Читалище "Александър Димитров" - Община Бобовдол

"Не ни забравяйте" - Дом за деца с умствена изостаналост

31.

Читалище "Александър Димитров" - Община Бобовдол

"Ние сме граждани на света"

Всички идеи следва да се съобразят с конкретните препоръки на експертите, за които екипите по общини ще бъдат подробно информирани от координаторите на Програмата.

Координаторите по общини ще оказват техническа помощ при разработването на проектопредложенията.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]