Foundation for Local Government Reform
Одобрени проекти "Околна среда"
прегледана: 4456

ФРМС публикува:

 

  • списъка на одобрените за финансиране проекти по първа приоритетна област “Опазване на околната среда” по втора покана за кандидатстване на Фонда за подкрепа на НПО, и техните резюмета;
  • последните два проекта по втора приоритетна област и техните резюмета, одобрени за финансиране по втора покана за кандидатстване от Комисията за подбор на проекти към Оператора на Фонда за подкрепа на НПО, на заседание, проведено на 31 август 209 г.
Вижте ТУК
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]