Foundation for Local Government Reform
Онлайн библиотека на ФРМС 2010
прегледана: 3959

За 2010-а година ФРМС публикува в онлайн библиотеката си 98 нови издания - изследвания, анализи, добри практики, препоръки и др.

Най-голям интерес предизвикаха:

 • Добри практики на ефективни общински услуги - 253 сваляния
 • Метод за мониторинг и оценка “таен клиент” - 249 сваляния;
 • Оценка на асистентските услуги за хора с увреждания в България - 213 сваляния;
 • Десет начина за справяне с оплаквания на клиенти - 192 сваляния;
 • Методика за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие, Примерно техническо задание за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие – 209 сваляния
 • Икономиката на България - Януари 2010 – 158 сваляния;
 • Методика за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие – 125 сваляния;
 • Концепция за електронно управление в България 2010-2015 г. – 122 сваляния;
 • Насоки за противодействие срещу тръжни манипулации в процедури за възлагане на обществени поръчки – 120 сваляния;
 • Решениe на Комитета за социални права срещу България във връзка с достъпа на роми до здравеопазване – 118 сваляния;
 • Наръчник за повишаване знанията, уменията и капацитета на работещите в неправителствените организации – 117 сваляния;
 • Бяла книга: ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи – 113 сваляния;
 • Добре дошли в училище, родители - наръчник за родители на първокласници – 112 сваляния;
 • Корупционни практики в процеса на управление на общинската собственост. Прозрачност на търговете – 107 сваляния;
 • Проучване на практиките на съществуващите обществени съвети в България и в ЕС – 103 сваляния;
 • Управление и развитие на нестопанската организация – 99 сваляния;
 • Практически насоки за интеграция на глобалните екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии за развитиеe – 98 сваляния;
 • Конкурентоспособност на българската икономика в условията на криза - последици и перспективи – 97 сваляния.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]