Foundation for Local Government Reform
Основи на местното икономическо развитие - 2
прегледана: 5501

КУРС “ОСНОВИ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” - 2

Центърът за обучение и квалификация на Фондация за реформа в местното самоуправление и Центърът за европейски програми на Американския университет в България имат удоволствието да представят на Вашето внимание Курс "Основи на местното икономическо развитие", който се състои от два модула за обучение, за подготовка на специалисти по бизнес развитие на местно ниво.

Вторият модул е разработен специално с цел развитие на презентационните умения на участниците, подготовка за водене на делови срещи и преговори с потенциални инвеститори, посещение на международни търговски изложения и панаири.


Кой може да участва 

В курса на обучение "Основи на местното икономическо развитие" може да се включи всеки, който работи в общинска, областна администрация, НПО или консултантска организация, за когото работата в областта на местното икономическо развитие е от професионален интерес и представлява предизвикателство и възможност за вълнуваща кариера като специалист по бизнес развитие на общини и региони.

Обучението ще се провежда на български език, но ползването на английски или други чужди езици е предимство за участниците с оглед на достъпа до допълнителна информация и изпълнението на служебните задължения в бъдеще.

Какво печели обучаемият

Настоящото издание на курса за обучение е разработено на база на резултатите от обученията по местно икономическо развитие, осъществени през последните 3 години от ФРМС и е приспособено към практическите нужди на работещите в областта на икономическото развитие на местно ниво за прилагане на съвременни концепции и конкурентни мениджърски подходи за акумулиране на устойчив растеж. Курсът предлага на участниците интерактивно общуване за придобиване на ноу-хау и практически умения за разработване, координация и изпълнение на про-активни политики и програми за бизнес развитие, подкрепа на инвестициите, водене на преговори, подобряване конкурентноспособността на работната сила и агресивен маркетинг.

Кога? Модул 2 - на 25 , 26 , 27 април 2007 година

Къде? Обучението ще се проведе в сградата на Центъра за образование и култура “Илиев” на Американски университет в България, Студентски град, София.

Колко струва?

Предоставяме възможност на желаещите да участват само във Втория модул на програмата срещу цената от 280 лв. с включен ДДС.


Сумата да бъде преведена в:
ФРМС Консулт ЕООД
гр. София, ул."Сан Стефано" 22А
Общинска банка, клон Младост
BIC SOMBBGSF
IBAN BG26 SOMB 9130 1011 0693 01

Запишете се сега и придобийте ценен опит за вашата организация в бъдеще!
Формуляр за участие
Програма

За повече информация, моля свържете се с:

Център за европейски програми на Американския университет в България:

Тел: 02/960 79 22; 02/960 79 12;

факс: 961 60 10,

e-mail: [email protected]

Фондация за реформа в местното самоуправление:

Тел: 02/976 89 48; 02/ 976 89 47;

факс:976 89 30,

e-mail: [email protected] ; [email protected]

Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]