Foundation for Local Government Reform
От колеги за колеги
прегледана: 5503

Представители на местните парламенти в Армения се учат от свои колеги в България

В дните от 13 до 20 февруари 2005 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) организира за 8 общински съветници от Армения и представители на Асоциацията на общинските съветници в Армения обучение на тема "Укрепване капацитета на общинските съвети".

Обучението включва теоретична част и споделяне на добри практики, свързани с ролята и отговорностите на общинските съвети (ОбС), отношенията на ОбС с кмета и общинската администрация, връзката с гражданите, правилниците за организация на дейността на общинския съвет, процеса на вземане на решения, гражданско участие и публични обсъждания.

Групата от Армения ще посети заседания на общински съвети и заседания на постоянни комисии в София, Струмяни и Ябланица и ще обмени практически опит със свои колеги - представители на Националното сдружение на общините в Република България, на Националната асоциация на председатели на общинските съвети, с председателя на ОбС - Плевен и ОбС - Кърджали.

На 15 февруари, вторник, арменските гости ще се срещнат с Нели Манова, председател на постоянната комисия по опазване на околната среда към Столичен общински съвет, и ще участват в редовната сесия на постоянната комисия по опазване на околната среда към СОС.

На 16 февруари, сряда, и 17 февруари, четвъртък, гостите ще посетят Община Струмяни, където ще се запознаят с конкретни добри практики: Кампания за прозрачност, младежки парламент, гражданско участие в постоянните комисии, публични отчети, публични обсъждания, дни на отворените врати, Център за информация и обслужване на гражданите, публични регистри за общинската собственост, информационни брошури, общински бюлетин и др. Гостите ще присъстват и на заседание на ОбС - Струмяни.

На 18 февруари, петък, домакин на групата от Армения ще бъде в Община Ябланица. Там гостите ще се запознаят със спецификите при провеждане на граждански форуми, срещи на гражданите с общински съветници, връзките на ОбС с бизнеса и гражданите.


След проведени обучения по различни теми за общинари от Албания и Босна и Херцеговина, ФРМС в сътрудничество с местните власти в България организира вече второ обучение на гости от Армения.

За повече информация се обръщайте към:

Веселина Комитска, ФРМС

(02) 976 89 44

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]