Foundation for Local Government Reform
Оценка на НПО
прегледана: 5257
На 31 март 2009 г. в София се проведе кръгла маса, на която бе отчетен резултатът от съвместен проект на екипа на вицепремиера Меглена Плугчиева и неправителствените организации Асоциация "Прозрачност без граници”, Фондация за реформа в местното самоуправление, Център за икономическо развитие, Фондация "Аксес” и Център за изследване на демокрацията.  ФРМС беше представена от изпълнителния си директор Здравко Сечков.
 
Целта на проекта бе да се направи оценка на изпълнението на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. и да се набележат бъдещите стъпки в тази посока.
 
Представителите на неправителствения сектор се обединиха около становището, че много по-важно е антикорупционните мерки да бъдат изпълнени със съдържание и резултатност и не е толкова важен броят им, който на теория е много голям, но на практика има много започнати и недовършени антикорупционни инициативи.
 
Неправителственият сектор ще наблюдава изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на ЕС, и по този начин ще прилага граждански контрол над усвояването на евросредствата. Като начало представители на гражданското общество ще бъдат включени като наблюдатели на изпълнението на проекти по ОП „Транспорт”, ОП „Регионално развитие” и ОП „Околна среда”.


Повече подробности:
http://www.euprograms.government.bg/generate_news.php?id=203&type=1
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]